DOPRAVA ZDARMA
nad 3 000 Kč
JSME DOVOZCI
rychlé dodání
774 707 287
Po-Pá: 8:00-15:30

Košík
Zpět na blog

Drtiče kuchyňských zbytků a životní prostředí

20 / 03 / 2019 drtiče kuchyňského odpadu

V EU se ročně z recykluje pouhých 30% všech vyprodukovaných odpadů, 27% končí ve spalovnách, 25% se odváží na skládky a pouhých 17% se kompostuje. Papír, kovy, plasty, sklo – to vše umíme recyklovat. Třídění odpadů se ve vyspělé společnosti stalo běžným standardem a nutností. Nejhůře zpracovatelným typem odpadu je organický odpad. Zbytky jídla a další biologicky rozložitelný odpad tak končí ve směsném odpadu, který následně musí být transportován nákladními auty na komunální skládku.

Komunální skládky se pomalu, ale jistě zaplňují, na nové často už není místo, proto se na celém světě přijímají opatření na odklon směsných odpadů ze skládek. Na skládkách se organický odpad nekontrolovaně rozkládá na skleníkové plyny a skládkový výluh – silně kyselá kapalina kontaminující půdu a spodní vody. Nejnebezpečnějším vznikajícím plynem při rozkladu organických zbytků je volně unikající metan, který přispívá k oteplování planety země 20x více než oxid uhličitý.

V podstatě jsou jen dvě možnosti jak s organickým odpadem jako jsou zbytky jídla nakládat – kompostování a použití drtičů kuchyňského odpadu. Zatímco kompostování může být pro městské domácnosti poměrně komplikované, drtič potravinového odpadu lze namontovat téměř pod každý dřez v domácnosti. Používání drtiče představuje zodpovědný a šetrný způsob okamžitého zpracování potravinových zbytků. Zbytky jsou rozdrceny (na velmi drobné částice) a dále odcházejí kanalizací do čističky odpadních vod k dalšímu zpracování, podobně jako ostatní organicky rozložitelné odpady z domácností (lidské exkrementy).

Moderní ČOV jsou vybaveny technologií na zpracování bioplynu z kterého se následně vyrábí elektrická energie z odpadních vod. Problematický metan je tak přeměněn na zelenou elektřinu a vytápění.

Pevné zbytky se dále stabilizují a používají se při rekultivacích jako výživné hnojivo. Kaly z ČOV a sedimenty vodních toků a nádrží nabízí v současné době určitou alternativu vnosu organické hmoty a živin do zemědělských půd.

Pár fakt na závěr:

  • Používáním drtičů odpadu se zvýší spotřeba vody v domácnosti o cca 1% ročně
  • Spotřeba elektřiny ročně vzroste o 3-4 kWh, tedy 90x méně než běžná lednice.
  • Potravinový odpad je ze 75% složen z vody
  • Z každých 1000 kg potravinového odpadu, kterou nevyvezeme na skládku, jsou čistírny odpadních vod schopny extrahovat a vrátit do oběhu přes 600 litrů vyčištěné vody.
  • V EU se každoročně vyhodí 88 milionů tun jídla v hodnotě 143 milionů EUR

Používáním drtiče potravinových zbytků třídíte odpady přímo v místě zdroje. Váš odpadkový koš bude čistý a suchý, odpady je pak mnohem jednodušší třídit na plasty, kovy, sklo a papír – podle typů odpadních nádob před vaším domem.