DOPRAVA ZDARMA
nad 3 000 Kč
JSME DOVOZCI
rychlé dodání
774 707 287
Po-Pá: 8:00-15:30

Košík
Zpět na blog

Legislativa v ČR

06 / 02 / 2014 drtiče kuchyňského odpadu

V České republice neexistuje zákon, který by zakazoval používat nebo prodávat drtiče kuchyňského odpadu. Drtič odpadu je tedy zcela legální, navzdory snahám některých zájmových skupin, kteří uvádějí nepravdivé informací o jejich zákazu v mediích a zpravodajských relacích.

Často používají fráze typu:

Odpady vznikající používáním domácích drtičů kuchyňských odpadů nejsou odpadními vodami ve smyslu § 38 zák.č. 254/2001 Sb. vodního zákona…

…tento zákon se o drtičích vůbec nezmiňuje…

Producenti těchto odpadů jsou povinni postupovat podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Jejich případné vypouštění do kanalizace pro veřejnou potřebu je porušením povinností vyplývajících z obou výše citovaných zákonů a také porušením podmínek a limitů…

…opět je zde potřeba rozdělit uživatele na domácnost a gastro provozy. Běžná domácnost nemá šanci tyto limity NIKDY překročit. U gastro provozů je situace trochu jiná, ale zde je možné se s kanalizacemi domluvit na navýšení limitů a potažmo plateb za zvýšené množství pavných látek ve vypoštěných vodách…

…kanalizačního řádu příslušného provozovatele a povinností ze zákona č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a změně některých zákonů. Případné sankce mohou dosáhnout pokuty až ve výši 5 mil.Kč v závislosti na uplatněném zákoně a osobě pachatele…

…za dobu našeho působení na trhu, jsme nezaznamenali jedinou pokutu, kterou by náš zákazník dostal, ať už se jedná o domácnost nebo gastroprovoz…