DOPRAVA ZDARMA
nad 3 000 Kč
JSME DOVOZCI
rychlé dodání
774 707 287
Po-Pá: 8:00-15:30

Košík
Zpět na blog

Fakta a mýty o drtičích - ekologie

10 / 05 / 2014 drtiče kuchyňského odpadu


Problematika bioodpadu

Organické odpady z vaší kuchyně – co s nimi?

České domácnosti ročně vyprodukují 1,2 miliónu tun potravinových odpadů. Vyhozením do odpadkového koše však jejich cesta nekončí. Právě naopak. Nákladní auta je sváží na komunální skládky, kde se nekontrolovaně rozkládají a uvolňují do atmosféry metan, který má minimálně 21x vyšší zásluhu na oteplování planety než CO2. 

Dalším produktem neřízeného rozkladu je skládkový výluh – kyselý roztok, který může znečistit podzemní vody.

Zatímco kompostování je jednou z možností, jak potravinové zbytky ekologicky zpracovat, těžko si někdo umí představit kompostér na vlastním balkoně. Obzvláště v městské bytové zástavbě není tato možnost příliš praktická.

Zákonodárci navrhovaný svoz organického odpadu je jistě chvályhodný záměr, nicméně bude znamenat další speciální nákladní auta (další emise CO2), další speciální kontejnery a další zpracovatelské provozy.

Do našich domácností tak přibydou další nádoby, do kterých budeme střádat veškeré zbytky potravin.  Jak se nám budou zamlouvat s tím spojená hejna hmyzu, zápach a bakterie v ovzduší našich kuchyní, zatím nikdo neřeší.

Drtiče a životní prostředí

Třetí možností je drcení bioodpadů přímo ve dřezu pomocí drtiče. Nenápadný přístroj může ušetřit spoustu starostí a manipulace se zapáchajícími zbytky. Podrcené organické zbytky odcházejí spolu s vodou kanalizačním systémem k dalšímu zpracování.

Podle všech uskutečněných studií je tato možnost zdaleka nejlevnějším a nejšetrnějším způsobem přepravy bioodpadů k dalšímu zpracování.

V ČR jsme bohužel v tomto ještě hodně daleko za vyspělými zeměmi, kde jsou již schopni z odpadů vyrobit bioplyn a následně v turbínách elektrickou energii. 

Každá tuna suchého bioodpadu má potenciál k výrobě cca 1 MW elektrické energie. Proč toho nevyužít?

Průkopníkem v této oblasti jsou USA, kde se drtiče začaly používat již ve 30. letech dvacátého století. Ostatní vyspělé země však brzy pochopily potenciál, který se zde naskýtá. Podívejte se sami na studie z Nizozemí, Švédska, Velké Británie, Japonska, Austrálie a Číny na: weltservis.cz/legislativa

Obvykle čekáme na zázračná řešení, magickou pilulku, která vyřeší naše problémy s dostatkem energie a životním prostředím. Budou to však tyto malé kroky každého z nás, které mohou změnit náš svět. Používání drtičů bioodpadu je jedním z nich.

Drtiče a zákon

V České Republice neexistuje zákon, který by prodej nebo používání drtičů zakazoval. Jediné omezení najdete v kanalizačních řádech jednotlivých správců kanalizací, které však nemá v Zákoně o vodách žádnou oporu.     

Zákon o vodě, 254/2001 Sb., na který se jednotliví správci kanalizací odvolávají, pojednává o kvalitě odpadních vod vypouštěných zpět do povrchových vod.  Běžná domácnost své odpady do povrchových vod nevypouští. Mezi odpadní trubkou domácnosti a výpustí do řeky existuje složitý čistící systém, za který správcům kanalizací platíme nemalé peníze.

Pokud by lidé byli důslední a všechny domů přinesené potraviny snědli, jídlo (nyní pozměněné trávicím traktem) by v kanalizační trubce skončilo tak jako tak. Těžko však po občanech chtít, aby konzumovali také slupky od brambor, okoralé kusy pečiva, kávovou sedlinu, ohryzky jablek nebo banánové slupky.

Těžko pochopitelným faktem spíše je, že nikomu nevadí tuny chemikálií z myček a praček, které se denně do odpadů vypouštějí. Opravdu jsou podrcené organické zbytky pro odpadní vody takovou hrozbou?

Kanalizační organizace nikdy neprokázaly škodlivý vliv drtičů na kanalizační sítě ani významné navýšení pevných látek v odpadních vodách.

Bohužel se zde jedná spíše o jakousi setrvačnost a neochotu řešit věci jinak, než jsme byli doposud zvyklí. Kanalizační firmy jsou soukromé subjekty, které fungují podle jakýchsi zavedených zvyklostí. Nemají zájem příliš investovat do svých zařízení, aby byly schopny využít bioplyn k výrobě elektrické energie. Těžko pochopitelné, když zvážíme potenciál, který se zde naskýtá.

Změna může být někdy těžká a bolestná. Tady ovšem stačí změnit naše myšlení a přístup. Stojí to za to.

Hlodavci v kanalizacích?

Podrcené zbytky jsou pro hlodavce příliš malé (průměrně 2-4 mm), nejsou tedy schopni je uchopit a pozřít. Používáním drtičů rozhodně hlodavce v potrubí nekrmíte. Většinu hlodavců naopak najdete na skládkách a v okolí páchnoucích kontejnerů na sídlištích. Tam mívají opravdové hody.

Ucpaná potrubí?

Další oblíbený argument správců kanalizací a neinformovaných instalatérů. Opak je však pravdou. Odpadní potrubí za drtičem je proplachováno větším tlakem a právě malé kousky pevných odpadů neustále čistí vnitřní stěny trubek. Odpadní trubky tak při používání drtiče zůstávají hladké a čisté.

Délka připojovacího potrubí drtičů navíc obvykle nepřesahuje 1 metr. Dále se napojuje na větší průměry, např. 100 mm svody ve stoupacích šachtách v bytových domech, kde je připojeno např. i WC.

POUŽITÉ OLEJE A TUKY DO ODPADŮ NEPATŘÍ!

Posekané ruce?

Lidé se často ptají, jestli jsou drtiče bezpečné. Uvnitř drtiče nejsou žádné nože, žádné břity. V principu se jedná o bezpečně ukrytý rotační talíř, který odstředivou silou odhazuje zbytky potravin na kovový prstenec na obvodu. Tam se zbytky rozmělňují na malé kusy a odplavují s protékající vodou.

Spotřeba vody při používání drtiče v domácnosti je srovnatelná s jedním spláchnutím WC denně.

Spotřeba elektrické energie je cca 4-5kWh ročně tj. cca 20 Kč ročně. Běží jen desítky sekund denně.

Drtiče ve světě

První drtič odpadu zkonstruoval v roce 1927 architekt John W. Hammes  pro svou manželku. Později založil firmu InSinkErator ve městě Racine, Wisconsin, USA

Přes těžké začátky a nepochopení ze strany měst a kanalizačních firem (podobně jako v dnešní ČR), si drtiče odpadu časem našly cestu do více než poloviny amerických domácností (ČR méně než 0,1%). Díky otevřenému myšlení se postupně podařilo snížit obrovskou ekologickou zátěž, kterou biologické odpady v USA představují.

Projekty na využití energie z bioodpadů fungují desítky let v mnoha městech USA. Ukázkovým příkladem je např.  Millwaukee ve státě Wisconsin, kde jej provozují samotné kanalizace tohoto dvoumilionového města.

Doprava bioodpadů ke zpracování pomocí kanalizačních trubek je nejlevnější a nejekologičtější variantou vůbec. I kdyby byly bioodpady nakrásně sváženy speciálními nákladními auty na speciální místa ke zpracování na kompost a bioplyn, povede to jen k dalším emisím, další zbytečné manipulaci a dalším vedlejším nákladům.